Muncitor calificat buldoexcavatorist grad I


Primăria Comunei Mischii
Expiră in 2023-10-05


Anunt


Primăria Comunei Mischii, cu sediul în comuna Mischii, Str. Eroilor nr. 5, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat buldoexcavatorist grad I
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii
• Vechimea în muncă: minim 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 22.08.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Comunei Mischii, cu sediul în comuna Mischii, Str. Eroilor nr. 5, județul Dolj. 05.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 07.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 08.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 08.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 13.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 13.09.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 14.09.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.09.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 15.09.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 15.09.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 18.09.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.09.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 18.09.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Dumitrescu Gabriela funcția Secretar General, având numărul de telefon 0251/450.194.