Muncitor calificat (buldoexcavatorist)


Consiliul Local Nanov-Serviciul Apa-Canal
Expiră azi


Anunt


Consiliul Local Nanov-Serviciul Apa-Canal, cu sediul în Str. Dunarii, Nr.180, comuna Nanov, județ Teleorman, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat (buldoexcavatorist)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Tehnic și Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– Studii: medii/generale
– Sa faca dovada absolvirii unui curs in specialitatea de conducere si manevrare a utilajelor grele si de terasamente;
– Persmis de conducere categoria B,C.
– Vechimea în muncă: minim 1 an.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Consiliul Local Nanov-Serviciul Apa-Canal cu sediul în Str. Dunarii, Nr.180, comuna Nanov, județ Teleorman, până la data de: 29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 11.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: primaria-nanov.ro, persoană de contact: Bulumac Mariana funcția Secretar General, având numărul de telefon 0247/319.902