MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Brăila
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11, cu sediul în Brăila, str. Cocorilor nr. 14A, jud. Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu program prelungit nr.11 Brăila
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
1. Nivelul studiilor – generale, medii, diplomă minim 10 clase ;
2. Certificat de calificare profesională pentru meseria de bucătar ;
3. Vechime în specialitate -fără vechime ;
4. Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ, cu copiii şi părinţii;
5. Abilităţi de muncă în echipă;
6. Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
7. Cunoştinţe în domeniul Securităţii în Muncă şi PSI.
8. Certificat sau dovada înscrierii/parcurgerii cursului de igienă.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 19.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11, cu sediul în Brăila, str. Cocorilor nr. 14A, jud. Brăila 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 06.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 11.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 12.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Hrimiuc Elena, funcția director, având numărul de telefon: 0744.420.941.