muncitor calificat – bucatar


Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria Municipiului Roşiori de Vede, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție – muncitor calificat – bucătar din cadrul Căminului de Bătrâni și Adăpostul de noapte – Direcția de Asistență Socială, structură în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Roșiori de Vede.
Concursul se organizează la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Sf. Teodor nr. 37D, în data de 02.10.2023 orele 10.00 (proba practică) şi interviul în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice, adică 05.10.2023 ora 10,00, după următorul calendar:
– 07.09.2023 – publicare anunt: sediul, site-ul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede – www.primariarosioriidevede.ro sectiunea concursuri si portalul posturi.gov.ro,
– 07.09.2023-20.09.2023 ora 16,00 – depunerea dosarelor de concurs
– 22.09.2023 – selecţia şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs
– 25.09.2023 – depunerea contestaţiilor
– 26.09.2023 – soluţionarea şi afişarea rezultatului contestaţiilor selecţiei dosarelor
– 02.10.2023 ora 10,00 – proba practică şi afişarea rezultatelor
– 03.10.2023 – depunerea contestaţiilor probei practice
– 04.10.2023 – soluţionarea şi afişarea rezultatului contestaţiilor probei practice
– 05.10.2023 ora 10,00 – susţinerea şi afişarea rezultatelor interviului,
– 06.10.2023 – depunerea contestaţiilor probei interviu
– 09.10.2023 – soluţionarea şi afişarea rezultatului contestaţiilor probei interviu şi a
rezultatului final.
Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a prevederilor art. IV alin.(2) lit.a) din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Durata contracului individual de muncă este nedeterminata, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare, de la data afişarii anunțului la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, pe site-ul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede – www.primariarosioriidevede.ro sectiunea concursuri si pe portalul posturi.gov.ro, respectiv în perioada 07.09.2023-20.09.2023 ora 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, str. Dunării nr. 58 – Compartimentul Resurse Umane (camera 5).
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat – bucatar :
• studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
• diploma de absolvire în industrie alimentară/școală profesională de bucătar/certificat de calificare preparator produse din carne, lapte, legume și fructe.
• vechime în specialitatea studiilor: 2 ani
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, camera nr. 5 – parter – Compartimentul Resurse Umane – persoana de contact Dumitrescu Silvia Raluca – inspector gradul profesional superior și la nr. de telefon 0247466250, email postmaster@primariarosioriidevede.ro, în programul de luni pâna joi, între orele 8,00-16,00 și vineri între orele 8,00-13,30, pe site-ul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede – www.primariarosioriidevede.ro sectiunea concursuri si pe portalul posturi.gov.ro.