MUNCITOR calificat


COMPLEXUL NATIONAL MUZEUAL ASTRA
Anuntul a expirat


Anunt


Muncitor calificat III – 1 post de execuție unic, personal contractual
C. CONDIȚII SPECIFICE (conform fișei de post):
● Studii generale/scoala profesionala absolvite
● Vechime în muncă : minim 6 uni;
● Curs operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri.
● Stare de sănătate corespunzătoare desfăşurării activităților specifice postului

D. ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI (conform fișei de post):
Pregatirea si selectarea materialului lemnos in gater.

E. BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:
Bibliografie: nu e cazul
TEMATICA:
Proba practica se va desfășura in baza planului intocmit la data probei practice.

F. CALENDARUL CONCURSULUI:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 28.09.2023, ora 16, la Biroul Managementul Resurselor Umane. Salarizare al instituției din mun. Sibiu, str. Bastionului nr. 6A, jud. Sibiu, în zilele lucrătoare (luni-vineri), în intervalul orar: 8-16, telefon: 0742 050 636;