MUNCITOR CALIFICAT


Liceul Tehnologic Râșnov, județul Brașov
Anuntul a expirat


Anunt


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt: 10 clase + Curs calificare profesională / Școală Profesională, cu cel puțin una din calificările: lăcătuș mecanic, tâmplar, zugrav-vopsitor, instalator, electrician, calificări în domeniul instalațiilor termice, constituie avantaj autorizație de fochist.
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 11 septembrie 2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic Râșnov, cu sediul în str. Republicii nr. 29, Râșnov, jud. Brașov Termen-limită: 25 septembrie 2023, ora 14:00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27 septembrie 2023, ora 10:00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28 septembrie 2023, ora 10:00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29 septembrie 2023, interval 8:00 – 10:00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 2 octombrie 2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 2 octombrie 2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 3 octombrie 2023, ora 13:00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 4 octombrie 2023, interval 12:00 – 14:00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 6 octombrie 2023, ora 13:00
11. Susţinerea probei practice 9 octombrie 2023, ora 10:00
12. Afişarea rezultatului probei practice 10 octombrie 2023, ora 10:00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 11 octombrie 2023, interval 12:00 – 14:00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12 octombrie 2023, ora 10:00
15. Susţinerea interviului 13 octombrie 2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 16 octombrie 2023, ora 15.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 17 octombrie 2023, interval 12:00 – 14:00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18 octombrie 2023, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 19 octombrie 2023, ora 15.00

Date de contact: secretariat@tehnologicrasnov.ro, tel. 0268231883