MUNCITOR calificat


Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu”
Expiră maine


Anunt


Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3, organizează concurs pentru ocuparea:
• 1 post contractual nedidactic de MUNCITOR ÎNTREȚINERE pe perioadă nedeterminată
Condiții de angajare:
• Absolvent învățământ mediu- studii liceale/ postliceale / profesionale
• Vechime în muncă: fără
• Abilități de comunicare, relaționare și lucru în echipă
• Fără fapte înscrise în cazierul judiciar
Graficul de desfășurare a concursului:
• Înscrierea candidaților (depunerea dosarelor) până la 27 septembrie 2023 orele 13.00
• 29 septembrie 2023 întrunirea comisiei de examen și analiza dosarelor
• 29 septembrie 2023 ora 13.00, afișarea candidaților care întrunesc condițiile de angajare și pot participa la proba scrisă
• 3 octombrie 2023 ora 11.00 – proba scrisă
• 3 octombrie 2023 ora 14.00– afișarea rezultatelor la proba scrisă
• 3 octombrie 2023 orele 14.00-16.00 depunerea contestaților
• 3 octombrie 2023 ora 17.00 – afișarea rezultatelor după contestații
• 4 octombrie 2023 ora 11.00 – proba practică
• 4 octombrie 2023 ora 13.00 – afișarea rezultatelor după proba practică
• 4 octombrie 2023 ora 14.00 – afișarea rezultatelor finale.
Înscrierea și selecția candidaților va avea loc la sediul unității din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3. Tel 021 3139082, e-mail n.kretzulescu@s3.ismb.ro