muncitor calificat


Primaria comunei Cuzăplac
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria comunei CUZĂPLAC, cu sediul în localitatea CUZĂPLAC, nr.33, județul Sălaj, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/08.11.2022 organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:
1. Nivelul postului*:contractual de execuţie
2. Denumirea postului: muncitor calificat I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Primăriei comunei CUZĂPLAC, județul Sălaj, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. Numărul de posturi:1
Condiţii specifice de participare la concurs:
– Studii: generale;
– permis de conducere:categoria „ TR ” sau ,,C+E’’ ;
– atestat profesional pentru buldoexcavator, în termen de valabilitate;
– Cazierul auto de la Serviciul de circulaţie rutieră;
– cursuri calificare în domeniul mecanic utilaje, mașinist mașini terasamente;
– vechime în muncă 5 ani ( mecanic utilaje, tractorist, buldoexcavatorist)
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
-termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):11.09.2023 – 22.09.2023, ora 15:00 la sediul Primariei comunei Cuzăplac, sat Cuzăplac, nr. 33, jud. Sălaj;
– selecţia dosarelor: 26.09.2023, ora 12:00, la sediul Primariei comunei Cuzăplac, sat Cuzăplac, nr. 33, jud. Salaj;
– afișare selecție dosare: 27.09.2023, ora 12:00, la sediul Primariei comunei Cuzăplac, sat Cuzăplac, nr. 33, jud. Sălaj;
-proba scrisă : 03.10.2023, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Cuzăplac, sat Cuzăplac, nr. 33, jud. Sălaj;
-afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.10.2023, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Cuzăplac, sat Cuzăplac, nr. 33, jud. Sălaj;
-proba interviu :se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primariei comunei Cuzăplac, sat Cuzăplac, nr. 33, jud. Sălaj. Ora interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.
Termenul de depunere a contestațiilor:24 de ore de la data afișării
Rezultatele finale: se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.
Detalii suplimentare privind dosarul de înscriere ,condițiile specifice de participare și bibliografia de concurs se pot obține la sediul primăriei comunei Cuzăplac,persoana de contact:Niță Mariana-secretar general,tel.0260626464,e-mail :primariacuzaplac@yahoo.com