muncitor calificat


Serviciul Public De Alimentare Cu Apă Și Canalizare Niculițel, localitatea Niculițel, județul Tulcea
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor calificat, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: un post .

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: absolvent de studii gimnaziale;
2. Perfecționări (specializări): Certificat de calificare profesională de Instalator în instalații tehnico-sanitare și gaze;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Certificat de calificare profesională de Instalator în instalații tehnico-sanitare și gaze;
8. Vechime minim 5 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 11.09.2023 -25.09.2023, ora 14.00 la sediul Centrului de zi din str. Isaccei, nr.32, localitatea Niculițel, județul Tulcea;
– selecţia dosarelor: :27.09.2023, ora 14,00 la sediul Centrului de zi din str. Isaccei, nr.32, localitatea Niculițel, județul Tulcea;
– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 10.00, la sediul Centrului de zi din str. Isaccei, nr.32, localitatea Niculițel, județul Tulcea;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023
– proba interviu în data de 06.10.2023, ora 12.00, la sediul Centrului de zi din str. Isaccei, nr.32, localitatea Niculițel, județul Tulcea;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 06.10.2023.
– afişarea rezultatelor finale: 09.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 05.10.2023, ora 10.00 la sediul Centrului de zi din str. Isaccei, nr.32, localitatea Niculițel, județul Tulcea pentru proba scrisă;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.10.2023, ora 15.00, la sediul Centrului de zi din str. Isaccei, nr.32, localitatea Niculițel, județul Tulcea;
În situația în care la concurs participă un singur candidat interviul va fi susținut în aceeași zi cu proba scrisă. Calendarul de desfășurare a concursului suferind modificări.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Serviciul Public De Alimentare Cu Apă Și Canalizare Niculițel, cu sediul în localitatea Niculițel, strada Centrală, nr. 2, județul Tulcea, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0240/542104, persoana de contact Ghinea Petronela-Mariana, email: spaacniculițel@yahoo.com