Muncitor calificat


U.A.T. COMUNA OȚELENI, județul Iași
Anuntul a expirat


Anunt


– muncitor calificat, grad/treaptă profesională IV, femeie de serviciu;
– Conditii specifice pentru ocuparea postului: Certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale;
– proba scrisă: 05.10.2023 ora 10.00 la la sediul U.A.T. Comuna Oțeleni, sat Oțeleni, strada Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași,
– proba interviu: se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
– Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: in termen de 10 zile lucratoare de la data afișarii anuntului pentru ocuparea unui post vacant.
– Selacția dosarelor de concurs: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– Adresa de corespondență: localitatea Oţeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, judeţul Iaşi;
– Tel: 0232.718.246, e-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
– Nume, prenume persoana de contact: Miclăuș Ancuța Petronela, consilier cu atribuții delegate în domeniul resurselor umane;
– Informații detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, sunt puse la dispoziție, pe site-ul instituției și la sediul instituției angajatoare: www.primariaoteleni.ro;