muncitor calificat


UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETII ,,ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, cu sediul în Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante, de muncitor calificat în cadrul Bazei Hipice, pe perioadă determinată (cf. HG nr. 1336/2022).
Condiții de participare la concurs:
Generale: cf. art. 15 din HG nr. 1336/2022;
Specifice:
– studii medii/generale, urmate de un curs de calificare;
– vechime în muncă – nu necesită.
Calendarul de desfășurare al concursului:
– Proba practică: Marți, 03.10.2023, ora 1000, – la sediul USV Iași, Baza hipică;
– Interviul: Joi, 05.10.2023, ora 1000, la sediul USV Iași, Baza hipică.
Documentele în original, prevăzute de H.G nr. 1336/2022 se vor depune la sediul instituției – Serviciul Resurse Umane până la data de 25.09.2023, ora 1600.
Tematica și bibliografia pentru concurs sunt afișate la sediul instituției și pe www.uaiasi.ro.
Relații suplimentare la Serviciul Resurse Umane, tel. 0232 407378