muncitor calificat


primaria comunei homoroade
Anuntul a expirat


Anunt


MUNCITOR CALIFICAT – 1 POST
Condifii specifice: prevăzute în fișa postului, studii gimnaziale, atestat de calificare, permis de conducere categoria B, vechime în muncă: minim 1 an
Examenul constă în trei etape:
depunere dosare : 06.09 – 20.09.2023;
proba scrisă în data de 27.09.2023, ora 11:00;
data probei interviu și ora de desfășurare urmeză a fi fixate odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă; interviul se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.