muncitor bucătărie


Liceul Tehnologic „Sövér Elek”, Joseni, județul Harghita
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic ”Sövér Elek Joseni”, cu sediul în comuna Joseni, P-ța Mileniu nr. 627, județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor bucătărie – post vacant 1,00 normă/ 8 ore /zi contractual perioada nedeterminata;

B) Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de muncitor bucătărie:
• studii medii cu diplomă de bacalaureat;
• abilități pentru munca în echipă;
• vechime în muncă – minim 5 ani.
1. Publicarea anunțului 06.09.2023 Siteul Liceului Tehnologic Sover Elek, sediul Liceului Tehnologic Sover Elek,
2. Depunerea dosarelor de înscriere 06.09.2023-20.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 9,00-13,00
3. Verificarea și validarea dosarelor 21.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627
4. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 21.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 13,00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele evaluării dosarelor 22.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 09,00-11,00
6. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 22.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 14,00
7. Susținerea probei scrise 25.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 9,00-10,00
8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 25.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 12,00
9. Înregistrarea contestațiilor în urma susținerii probei scrise 25.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 12,00-13,00
10. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 25.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 16,00
11. Susținerea interviului 26.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 15,00
12. Afișarea rezultatelor la interviu 26.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 17,00
13. Afișarea rezultatelor finale 27.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 12,00

Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic “Sövér Elek” Joseni , persoană de contact: Györffy Kinga, telefon 0732164536, fax 0266354011