Muncitor


lICEUL tEHNOLOGIC tRANSILVANIA
Anuntul a expirat


Anunt


Post de muncitor 1 post
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
a) disponibilitatea de a lucra în două schimburi: 6-14, 14-22;
b) studii: ciclul inferior al liceului (cel puţin 10 clase liceu zi, şcoală profesională)
c) vechime în muncă: 5 ani;
d) disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie.
2. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
• Depunerea dosarelor de concurs se fac la secretariatul comisiei de concurs de la Liceul Tehnologic ”Transilvania” Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, jud. Maramureş, în perioada 19.09.2023- 02.10.2023, între orele 8.00- 14.00.

Concursul se va organiza la sediul Liceul Tehnologic “Transilvania” Baia Mare, astfel:
 proba scrisă: în data de 11.10.2023, ora 9.00,
 proba practică: în data de 16.10.2023, ora 9.00,
 interviul: în data de 19.10.2023, ora 9.00.

Concursul se va desfățura la sediul instituției, loc. Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, jud. Maramureș.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul institruției sau la telefon 0262211389.