muncitor


Serviciul de Alimentare cu Apă Brăhășești
Expiră maine


Anunt


Serviciul de Alimentare cu Apă Brăhășești, cu sediul în Brăhăşeşti, str. Principalā, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: muncitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul de alimentare cu apa Brăhășești
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– studii medii sau generale absolvite cu diplomă;
– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;
– fișa medicală la zi eliberată de un cabinet medical specializat;
– vechime in muncă – nu se solicită vechime.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 13.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Serviciul de Alimentare cu Apă Brăhășești, cu sediul în Brăhăşeşti, str. Principalā, judeţul Galaţi 27.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei practice 05.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei practice 05.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 06.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 09.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 10.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023, ora 13.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: servapa_brahasesti@yahoo.com, persoană de contact: Plescan Gabriela Olga, funcția contabil, având numărul de telefon 0769.653.776.