Medic specialist specialitatea medicină de urgență


Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București
Expiră in 1 zile, 12 ore


Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de medic specialist specialitatea medicină de urgență – Compartiment primiri de urgențe de profil.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


  • Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
  • Examen de medic specialist în specialitatea postului;
  • Rezidențiat încheiat.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 23 martie 2023, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 31 martie 2023: proba scrisă;
  • 06 aprilie 2023: proba clinică/practică.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București, Şos. Viilor nr. 90, telefon: 021/335.69.10, interior 2554, 2543.

Documente atașate