Medic specialist pediatrie post vacant, pe perioadă nedeterminată


Spitalul Orasenesc Cugir cu sediul în Cugir, județul Alba
Anuntul a expirat


Anunt


Medic specialist pediatrie post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 .
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diploma de licenta;
2. Perfecționări (specializări): certificat medic specialist in specialitatea postului scos la concurs respectiv medic pediatru;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Empatie fara de pacienti, spirit organizatoric;
6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor;
7. Vechime Nu se solicita
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):21.09.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :22.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– selectia dosarelor pentru inscriere(A) si pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare( proba D), prevazuta in anexa nr 3 la ordin – in data de 22.09.2023, ora 14,00, la sediul institutiei,
– proba scrisă în data de 02.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 02.10.2023, ora 14,00
– proba clinica în data de 05.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba clinica: 05.10.2023 ora 14,00
– afişarea rezultatelor finale: 10.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 06.10.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 09.10.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Spitalul Orasenesc Cugir cu sediul în Cugir strada N Balcescu nr. 5 județul Alba, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: spitalcugir@yahoo.com