medic specialist medicina interna


spitalul de psihiatrie cronici dumbraveni
Anuntul a expirat


Anunt


Denumirea postului: medic speciliast medicina interna
Numarul posturilor: 1 post vacan
Conditii specifice de participare: diploma de licenta, certificat de medic specialist in specialitatea medicina interna, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de libera practica
Calendar concurs:
Publicarea anuntului 14.09.2023
Depunerea dosarelor de concurs 28.09.2023, ora 16.00
Selectia dosarelor de inscriere 29.09.2023, ora 10.00
Afisarea rezultatelor selectiei 29.09.2023, ora 16,00
Depunerea contestatiilor la selectie 02.10.2023, ora 16.00
Afisarea rezultatului solutionarii contestatiei 03.10.2023, ora 16.00
Sustinerea probei scrise 04.10.2023, ora 11.00
Afisarea rezultatelor probei scrise 04.10.2023, ora 16.00
Depunerea contestatiilor la proba scrisa 05.10.2023, ora 16.00
Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 06.10.2023, ora 14.00
Sustinerea probei clinice 09.10.2023, ora 11.00
Afisarea rezultatului probei clinice 09.10.2023, ora 16.00
Depunerea contestatiilor la proba clinica 10.10.2023, ora 16.00
Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 11.10.2023, ora 14.00
Afisarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 16.00
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0237/255087, interior 31 la adresa de e-mail : runos@spitaldumbraveni.ro si pe website: www.spdumbraveni.ro , persoana de contact ec.Serban Gina, avand functia de sef birou RUNOS.