Medic specialist medicină de urgență


Spitalul Municipal Calafat, judeţul Dolj
Anuntul a expirat

Spitalul Municipal Calafat, judeţul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de execuție, vacante, de medic specialist medicină de urgență – Compartiment Primire Urgență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


  • La concursul pentru postul de medic specialist medicină de urgență se pot prezenta medici specialisti în specialitatea medicină de urgență cu drept de liberă practică;
  • Vechime în domeniul studiilor: stagiu de rezidențiat terminat


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 31 martie 2023, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 13 aprilie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
  • data și ora probei clinice vor fi comunicate ulterior.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Municipal Calafat, judeţul Dolj, str. Traian nr. 5, telefon mobil: 0786/256.552.

Document atașat