medic specialist în specialitatea neurologie


Spitalul Județean de Urgență Alexandria, judetul Teleorman
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Spitalul Județean de Urgență Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Libertatii, nr. 1, judetul Teleorman, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist in specialitatea neurologie
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Sectia Neurologie
DURATA TIMPULUI DE LUCRU 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
La concursul pentru postul de medic specialist se pot prezenta medici cu diploma de licenta cu drept de libera practica, specialisti confirmati in specialitatea respectiva in care se publica postul ;
Vechime în domeniul studiilor: fara vechime

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 15.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Județean de Urgență Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Libertatii, nr. 1, judetul Teleorman. 29.09.2023, ora 15.30
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 23.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 23.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 24.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 25.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 25.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 26.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 26.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: spitalulalexandria.ro, persoană de contact: Ristache Daniela functia sef serviciu RUNOS avand numarul de telefon 0247/306723