Medic specialist generalist – 5 posturi


Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca
Anuntul a expirat

Direcția de Asistență Socială și Medicală, ANULEAZĂ procedura de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării posturilor vacante de medic specialist din cadrul Serviciului Cabinete Medicale. Informațiile privind organizarea concursului LA O DATĂ ULTERIOARĂ vor fi publicate conform prevederilor legale în vigoare.

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, la Serviciul Cabinete Medicale, de medic specialist generalist – 5 posturi la Serviciul Cabinete Medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență de medic medicină generală, specializarea medicină de familie.
  • Certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 31 martie 2023, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 19 aprilie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
  • 24 aprilie 2023, ora 09.00: proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, str. Venus FN (aleea dintre numerele 20-22), camera 218, județul Cluj, telefon: 0372/795.450.

Document atașat