medic specialist Dermatovenerologie, medic specialist Cardiologie


SPITALUL ORĂȘENESC ,,DR. GEORGE TRIFON’’ NĂSĂUD
Expiră in 2023-10-02


Anunt


SPITALUL ORĂȘENESC ,,DR. GEORGE TRIFON’’ NĂSĂUD cu sediul în orș. Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi de medici:

– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la CAMERA DE GARDĂ;
– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la CABINET PEDIATRIE din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la CABINET DERMATOVENEROLOGIE din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la CABINET CARDIOLOGIE din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
– un post cu norma întreagă de medic rezident ultimul an de pregătire in specialitatea Neurologie la COMPARTIMENT NEUROLOGIE.
– un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an de pregătire în specialitatea Neonatologie la COMPARTIMENT NEONATOLOGIE;
– un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an de pregătire în specialitatea Pneumologie la CABINET PNEUMOLOGIE din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
CONDIȚII SPECIFICE
– PENTRU POSTUL DE MEDIC SPECIALIST
– diplomă de medic sau diplomă de licență in medicină
– examen de medic specialist
– stagiu de rezidențiat terminat
– PENTRU POSTUL DE MEDIC REZIDENT ULTIMUL AN
– diplomă de medic sau diplomă de licență in medicină;
– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare in rezidențiat;
– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat in ultimul an de pregătire, confirmat in specialitatea postului;

Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la sediul spitalului la data depunerii dosarului.
Tematica și bibliografia de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici constă în următoarele etape:
a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;
b) proba scrisă;
c) proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
– depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului;
– selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin – în termen de doua zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza si evaluarea activității profesionale pentru proba suplimentară de departajare (proba D) în termen de o zi lucrătoare de la selecția dosarelor;
– contestațiile privind dosarele respinse se depun în termen de o zi lucrătoare de la data afișării;
– soluționarea contestațiilor privind dosarele respinse în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora;
– proba scrisă si proba clinică/practică se organizează în maximum 90 de zile de la publicarea anunțului, la o dată care va fi comunicată si afișată pe site-ul instituției și la sediul acesteia.
Înscrierile la concurs se fac la serviciul RUNOS al Spitalului Orășenesc ,,Dr. George Trifon’’ Năsăud, str.Tudor Vladimirescu, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 si 90 de zile de la publicare.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, se pot obține la email runosspnasaud7@gmail.com, Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului la tel. 0263360684 / int.233, după următorul program:
– Luni-joi- între orele: 7.30-16.00
– Vineri între orele: 7.30-13.30.