Medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie


Comuna Ghidigeni, județul Galați
Anuntul a expirat


Anunt


Comuna Ghidigeni, cu sediul în Ghidigeni, Strada Chrissoveloni nr. 170, Județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea 1 post contractual vacant de medic specialist, nivelul studiilor S, confirmat în specialitatea medicină de familie
Condiții specifice:
Medic specialist, nivelul studiilor S, confirmat în specialitatea medicină de familie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:
• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
• Adeverința/certificatul de medic specialist, medicină de familie
• Certificatul de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs
Calendar de concurs: – selecția dosarelor: 26.09.2023-28.09.2023, ora 14:00
– proba scrisă- 06.10.2023, ora 14.00
– probă practică – 12.10.2023, ora 14.00
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Ghidigeni, tel. 0236868202, e-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro sau la tel.:0786222431, Savin Virginica-Ramona, secretar general al comunei Ghidigeni.