Medic specialist confirmat in specialitatea gastroenterologie – 0,5 normă


Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofitiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofitiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie, în cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinet în specialitatea gastroenterologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 20 martie 2023, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 28 martie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
  • 30 martie 2023, ora 10.00: proba clinică.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeş” din Timişoara, Str. Gheorghe Adam nr. 13, telefon: 0766/182.884.

Documente atașate

  1. Anunț
  2. Condiții și acte necesare
  3. Tematică și bibliografie