Medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie


DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VRANCEA
Anuntul a expirat


Anunt


– 2 posturi – funcţie contractuală de execuţie vacantă de Medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 7 ore/zi; 35 de ore/săptămână, în cadrul Compartimentului de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv de supraveghere epidemiologică, alertă epidemilogică, PNI;
Condiţii specifice:
– Diplomă de licenţă în specialitatea medicină;
– Certificat de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie.
– Certificat de membru cu aviz de liberă practică
– Asigurare de malpraxis

Concursul se organizează la sediul Direcția de Sănătate Publică Vrancea din Focșani, B-dul Gării, nr.14 și constă în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;
b) proba scrisă (proba B)
c) proba practică (proba C).

Organizarea concursului
Concursul se va organiza la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea, conform următorului calendar:

– 12.09.2023- publicare anunț;
– 12.09.2023 – 25.09.2023 – depunerea dosarelor de înscriere la concurs ;
– 27.09.2023 – selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs;
– 27.09.2023 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor ( ora 16:00) ;
– 28.09.2023 – depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei (pană la ora 16:00);
– 29.09.2023 – afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor ( ora 13:30);
– 16.10.2023 ora 10:00 – proba scrisă;
– 16.10.2023 – afișare rezultate proba scrisă ( ora 16:00);
– 17.10.2023 – depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise ( pană la ora 16:00);
– 18.10.2023 – afișare rezultatelor soluţionării contestaţiilor probei scrise ( ora 16:00);
– 19.10.2023 ora 10,00 – proba practică;
– 19.10.2023 – comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice ( ora 16:00);
– 20.10.2023 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice ( pană la ora 13:30) ;
– 23.10.2023 – afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba practică ( ora 16:00);
– 25.10.2023 – afișarea rezultatului final al concursului ( ora 16:00).
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea, Compartimentul RUNOS, camera 8, de luni pană joi între orele 8:00 -16:00 iar vineri între orele 8:00 -13:30, la secretarul comisiei de concurs, Toroc Tătaru Simona Alina, consilier, grad superior în cadrul Compartimentului Runos al Direcției de Sănătate Publică Vrancea din Focșani, B-dul Gării nr.14 – telefon: 0237/225.979 int. 306, telefon mobil: 0729.037.395, fax: 0237/227.235, e-mail: alina.toroc@dspvn.ro.