Medic specialist


Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roman, județul Neamț
Expiră in 0 zile, 5 ore


Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de medic specialist, la structura  Cabinet Medical Scolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • Studii de specialitate: diplomă de absolvire studii superioare, medicină.
 • Abilități, calități și aptitudini necesare:
 • Respectă secretul profesional, al actului medical;
 • Nu transmite documente, date sau orice informaţii confidenţiale fără avizul managerului instituţiei;
 • Nu foloseşte numele instituţiei în acţiuni sau discuţii pentru care nu are acordul managerului instituţiei;
 • examinează zilnic elevii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător;
 • întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru elevii pe care îi îngrijeşte , supraveghează tratamentele medicale executate de asistentii medicali  iar la nevoie efectuează personal;
 • recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor;
 • controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a elevilor desfăşurată de asistentii medicali; supraveghează tratamentele medicale executate de asistentii medicali;
 • răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă
 • asigură şi răspunde de aplicare tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă;
 • raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare;
 • întocmeşte la terminarea programului raportul în condica destinată acestui scop, consemnând activitatea din ziua respectiva, măsurile luate, deficientele constatate şi orice observaţii necesare:
 • răspunde de disciplina ţinuta şi comportarea personalului în subordine şi al elevilor  pe care îi are în îngrijire;
 • se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului în subordine;
 • îndeplineşte şi alte sarcini de serviciu stabilite de conducerea unitatii ;
 • cunoaşte şi respectă R.O.F. şi  R.O.I. a unitatii.
 • Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post) – nu este cazul.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 30 martie 2023, ora 12.00: termenul limită pentru depuenerea dosarelor;
 • 27 aprilie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 03 mai 2023, ora 09.00: proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roman, județul Neamț, tel. 0233/741.751 , email: scoala_speciala_roman@yahoo.com.

Document atașat