Medic specialist (4 posturi)


Spitalul Clinic Județean de Urgență Braşov
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic Județean de Urgență Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de medic specialist (4 posturi) în specialitatea anestezie și terapie intensivă, la Secția clinică ATI.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • Studii de specialitate:
  • Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină
  • Examen de medic specialist în specialitatea postului
  • Rezidențiat încheiat
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu.
 • Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: opțional.
 • Abilități, calități și aptitudini necesare:
  • Capacitatea de analiză și sinteză, discernământ și capacitate de a rezolva probleme;
  • Capacitate de autoorganizare și punctualitate;
  • Capacitate de decizie şi reacţie în situaţii de urgenţă; spirit de ordine şi disciplină.
  • Abilităţi de comunicare, corectitudine.
  • Rezistenţă la efort şi stres.
 • Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
  • persoana să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii; se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuşi de secţie.
  • respectă secretul profesional. Depășirea limitelor de competență se sancționează conform legii.
 • Vechime: nu se solicită.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 20 martie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 martie 2023, ora 12.00: proba scrisă;
 • 03 aprilie 2023, ora 09.00: proba practică.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic Județean de Urgență din Braşov, calea București nr. 25-27, telefon: 0268/320.022, int. 259, e-mail: sjbrasov@rdslink.ro.

Documente atașate