Medic specialist (3 posturi)


Centrul de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”, București
Anuntul a expirat


Centrul de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de medic specialist neurologie – Compartimentul Medici program de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, contract pe durată nedeterminată.
 • 1 post de medic specialist oncologie medicală – Compartimentul Medici program de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, contract pe durată nedeterminată.
 • 1 post de medic specialist/ primar cardiologie  – Compartimentul Medici program de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, contract pe durată nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 1. Medic specialist neurologie
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină;
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Vechime în specialitate de minim 1 an.
 1. Medic specialist oncologie medicală
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină;
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Vechime în specialitate de minim 1 an.
 1. Medic medic specialist/ primar cardiologie
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină;
 • Certificat de medic specialist/primar eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Vechime în specialitate de minim 1 an.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 21 martie 2023, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 martie 2023, ora 12.00: proba scrisă (sinteză/grilă) – medic specialist neurologie;
 • 29 martie 2023, ora 14.00: proba scrisă (sinteză/grilă) – medic specialist oncologie medicală;
 • 29 martie 2023, ora 16.00: proba scrisă (sinteză/grilă) – medic specialist/ primar cardiologie;
 • 04 aprilie 2023, ora 12.00: proba interviu – medic specialist neurologie;
 • 04 aprilie 2023, ora 14.00: proba interviu – medic specialist oncologie medicală;
 • 04 aprilie 2023, ora 16.00: proba interviu – medic specialist/ primar cardiologie.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Centrul de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”, București, Bulevardul Uverturii nr. 81, sector 6, telefon: 031.95.93, interior 518, email: contact@nectarie6.ro

Documente atașate

fise-post-model-medici-2023

4.ANUNT-ORGANIZARE-CONCURS-