medic specialist


spitalul clinic de urgenta sf pantelimon
Expiră azi


Anunt


ANUNȚ CONCURS
Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Pantelimon” Bucuresti, cu sediul în Sos.Pantelimon nr. 340 – 342, Sector 2, București, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

• 2 posturi de Medic specialist – specialitatea Radiologie si imagistica Medicala;
In cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala;
Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
Program de 6 ore/zi; 30 de ore/săptămână.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
18.09.2023 – 29.09.2023
09:00 – 13:00
Perioada de depunere dosare de concurs
02.10.2023
ora:15:00
Termen afișare rezultate selecție dosare
03.10.2023
ora:15:00
Termen depunere contestații selecție dosare
04.10.2023
ora:15:00
Termen afișare rezultate contestații selecție dosare
09.10.2023
ora: 9:00
Proba scrisă
10.10.2023
ora:10:00
Termen afișare rezultate proba scrisă
11.10.2023
ora:10:00
Termen depunere contestații proba scrisă
12.10.2023
ora:10:00
Termen afișare rezultate contestații proba scrisă
16.10.2023
ora:9:00
Proba clinică
16.10.2023
ora:15:00
Termen afișare rezultate proba clinică
17.10.2023
ora:15:00
Termen depunere contestații proba clinică
18.10.2023
ora:15:00
Termen afișare rezultate contestații proba clinică
19.10.2023
ora:15:00
Afișare rezultate finale concurs

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic de Urgenta “Sfantul Pantelimon” Bucuresti,Soseaua Pantelimon nr. 340-342, Sector 2, București, Serviciul RUNOS.
Toate comunicările se vor face pe site-ul spitalului.
Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Coltea.
Informații suplimentare privind înscrierea și participarea candidaților la concurs se pot obține la tel.: 021.255.40.90/ int. 201.