medic specialist


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Expiră maine


Anunt


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, jud. Sibiu, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Unitatea de Transfuzii Sanguine
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: superioare în specialitatea anestezie și terapie intensivă/medicina de laborator sau hematologie
-Vechimea în muncă: minim 5 ani
-Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 13.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, jud. Sibiu 27.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.10.2023, ora 15.30
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 15.30
11. Susţinerea probei practice 12.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 12.10.2023, ora 15.30
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 13.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 15.30
15. Afişarea rezultatului final al concursului 17.10.2023, ora 13.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269/215050 int. 305, website: www.scjus.ro, persoană de contact: Hususan Corina, având funcția de Referent de specialitate la Serviciul RUNOS