Medic rezidențiat – 2 posturi


Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita
Expiră in 3 zile, 22 ore


Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. medic rezident aflat în ultimul an de rezidențiat în specialitatea Anestezie Terapie Intensivă;
 2. medic rezident aflat în ultimul an de rezidențiat în specialitatea Boli Infecțioase;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • diplomă de licență de medic.
 • adeverință de confirmare că este medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea postului;
 • Certificat de membru CMR cu viza pe anul în curs.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 29 martie 2023, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • medic rezident aflat în ultimul an de rezidențiat în specialitatea Anestezie Terapie Intensivă:
  • 06 aprilie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
  • 06 aprilie 2023, ora 16.00: proba clinică/practică.
 • medic rezident aflat în ultimul an de rezidențiat în specialitatea Boli Infecțioase:
  • 19 aprilie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
  • 19 aprilie 2023, ora 16.00: proba clinică/practică.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Spitalul Municipal Gheorgheni, bd. Lacu Roşu nr. 16, judeţul Harghita, telefon 0266/364.008, interior 1024, e-mail: runos@spitalgh.ro.

Document atașat