Medic  rezident anul V și medic specialist (specialitatea medicină internă)


Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, județul Galați
Anuntul a expirat

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, județul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

  • medic rezident anul V – specialitatea Medicină Internă, în cadrul Secţiei Medicină internă;
  • medic specialist – specialitatea Medicină Internă, în cadrul Secţiei Medicină internă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


*conform documente atașate.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 03 aprilie 2023, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 04 mai 2023, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora susținerii probei clinice/practice vor fi comunicate ulterior.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, strada Costache Conachi nr. 35, județul Galați, telefon 0236.812.440, e-mail anton_cincu2006@yahoo.com.

Documente atașate

anunt concurs medic medicină internă 2023

tematica concurs post medic med interna