medic primar specialitatea Medicina de familie


CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANTA
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Ministerul Sanatatii
Institutul National de Transfuzie Sanguina
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANTA
Str. Nicolae Iorga nr. 85, CUI 4301219
Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal nr. 30276
www.transfuzie-constanta.ro; e-mail: crts_constanta@yahoo.com; www.facebook.com/crtscta
Tel/fax : 0341180014; 0241616035
NR.1844/15.09.2023

ANUNT

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta, cu sediul in Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 85, scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 166 /2023, un post – 0,5 norma de medic primar specialitate Medicina de familie.

Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:
-Formularul de inscriere – Anexa 2 din HG nr. 1336/2022
-Copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de medic primar
-Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin (adeverinta eliberata de Colegiul Medicilor cu nr. de credite );
-Cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar
-Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
-Dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Copie a certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor cu viza pe anul in curs,
-Asigurare de raspundere civila profesionala pentru anul in curs;
-Curriculum vitae, model comun european
-Recomandare de la ultimul loc de munca (trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei )
-Copie dupa BI/CI (in termen de valabilitate ), certificat nastere, certificat de casatorie ( dupa caz)
-Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

Inscrierile la concurs se fac, la sediul CRTS Cta, str. Nicolae Iorga nr. 85, comp. Contabilitate –Administrativ in perioada 19.09.2023 – 02.10.2023 intre orele 08.00—14.30.

TEMATICA
pentru concursul de ocupare a unui post vacant- 0,5 norma- medic primar confirmat in specialitatea MEDICINA DE FAMILIE

I. PROBA SCRISA
II. PROBA PRACTICA

I. PROBA SCRISA
1. Criterii de eligibilitate si excludere a potentialilor donatori de sange
2. Componente sanguine umane pentru utilizare terapeutica in Romania- tipuri, conditii de stocare si transport
3. Activitatea preventiva in M.F
4. Probleme medicale ale omului sanatos
5. Drepturile donatorului de sange in Romania
6. Reactii adverse la donarea de sange
7. Principiile donarii de sange in Romania
8. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala
9. Atitudinea M.F în fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea, durerea toracica, palpitatiile, durerile abdominale, tremuraturile, hemoragiile genitale).
10. Afectiunile respiratorii la adult (traheobronsita, bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronsic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonara)–
11. Afectiunile cardiovasculare la adult ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, tulburarile de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca, tromboflebitele).
12. Afectiunile renale la adult ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice, sindromul nefrotic, litiaza renala,insuficienta renala acuta si cronica).
13. Afectiunile metabolice la adult ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si guta)
14. Afectiunile hematologice la adult (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, coagulopatiile)
15. Afectiunile endocrine la adult (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania)
16. Afectiunile neurologice la adult ( cefaleea, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, epilepsia)
17. Afectiunile psihice la adult ( depresia, nevrozele, alcoolismul).
18. Afectiuni dermatologice la adult (dermatitele alergice, vitiligo).
19. Afectiuni oftalmologice ( ochiul rosu, glaucomul).
20. Boli infectioase la adult: hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareica acuta, bolile infectioase cu transmitere sexuala).
21. Cerinte de buna practica privind conditiile de organizare si desfasurare a activitatii de donare de sange
22. Cerinte de asigurare a confidentialitatii

II. PROBA PRACTICA
1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc in principalele urgente medico-chirurgicale
2. Interpretarea rezultatelor de markeri virali pentru infectiile transmisibile prin sange
3. Interpretarea principalelor investigatii de laborator
4. Interpretarea principalelor investigatii functionale
5. Efectuarea si interpretarea unei EKG
7. Interpretarea unui examen radiologic
8. Întocmirea/ analiza unor acte medicale
9. Evaluarea unui potential donator in vederea stabilirii eligibilitatii sale ca donator de sange
10. Informarea unui donator cu privire la rezultatele testarii donarii efectuate

PROBA OPERARE PC- Microsoft Office
1. Elaborarea unor reprezentari grafice pentru analiza unei baze de date
2. Realizarea unei baze de date
3. Realizarea unei prezentari power-point

BIBLIOGRAFIE Medicina de Familie

1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001
2. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
3. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
4. Legea nr. 282/2005 Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
5. Ordinul nr. 1193/ 2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, actualizat
6. Hotărârea nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge
7. Ordinul nr. 1237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, actualizat
8. Ordinul nr. 329/2018 privind aprobarea Normelor şi Cerinţelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine
9. Recoltarea, conservarea si transfuzia sangelui – dr. Vlad Apateanu- ed. Medicala 1977
10. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia (M.Of. 882/2021)
11. Ordinul nr.1226/2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane,
12. OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale
13. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)