Medic primar gastroenterologie


Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, județul Cluj
Expiră in 4 zile, 18 ore


Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de medic primar în specialitatea gastroenterologie, cu atestat de studii complementare în endoscopie terapeutică, la Laborator Endoscopie digestivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


  • conform documentului atașat


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 27 martie 2023: termenul limită de depunere a dosarelor – Biroul personal, et. II, cam. 22;
  • 05 aprilie 2023, ora 08.30: proba scrisă;
  • 10 aprilie 2023, ora 08.30: proba clinică/practică.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5, jud. Cluj, telefon 0264/592.771, interior 1120, luni-joi, orele 13.00-15.00; vineri, orele 11.30-12.30, e-mail: secretariat@scjucluj.ro, dpo@scjucluj.ro.

Document atașat – Anunț

Bibliografie ți tematică