medic primar (4 posturi)


SERVICIUL DE AMBULATA JUDETEAN DOLJ
Anuntul a expirat


Anunt


Serviciul de Ambulanță Județean Dolj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractual vacante, astfel:
– 4 (patru) posturi cu normă întreagă de medic primar în specialitatea medicină de familie la Stația Centrală Craiova – Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
a) Diploma de medic sau diploma de licență în medicină;
b) Examen de medic primar;
c) 5 ani vechime ca medic specialist.
Concursul se va desfășura conform calendarului următor (Data/termen – Operațiunea):
– 12.09.2023 – 25.09.2023, ora 12.00 – Perioada de înscriere a candidaților;
– 27.09.2023, ora 14.00 – Selecția dosarelor de înscriere;
– 28.09.2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
– 29.09.2023, ora 14.00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
– 02.10.2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor;
– 09.10.2023, ora 09.00 – Desfășurarea probei scrise (proba B);
– 10.10.2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatelor la proba scrisă;
– 11.10.2023, ora 14.00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă;
– 12.10.2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă;
– 13.10.2023, ora 09.00 – Susținerea probei practice (proba C);
– 16.10.2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatelor probei practice;
– 17.10.2023, ora 14.00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică;
– 18.10.2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba practică;
– 19.10.2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatelor concursului;
Formularul de înscriere, modelul adeverinței de vechime și Anexa nr. 3 la ordin se pot ridica de la biroul RUNOS al instituției.
Relații suplimentare se pot obține la SAJ Dolj, birou RUNOS, tel. 0251408146.