medic primar


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
Anuntul a expirat


Anunt


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
Concursul se organizează la sediul instituţiei, în data de 03.10.2023, ora 11.00, proba scrisă iar interviul se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției.
Condiţii specifice:
a) studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul medicinei;
b) certificat de confirmare în gradul profesional primar;
c) certificat membru al Colegiului Medicilor din România, însoțit de avizul anual valabil.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
– Serviciul resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 182);
– avizierul și pagina de internet a instituţiei:www.dgaspcsv.ro la secțiunea Anunțuri.