Medic (medicină dentară)


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj
Anuntul a expirat


Anunt


Numele si numarul posturilor: 1 post contractual de execuție temporar vacant medic (medicină dentară) în cadrul Centrului de servicii de asistență maternală.

Condiții specifice de participare la concurs:
1 post medic (medicină dentară):
-studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul de studii Medicină dentară;
-certificat de membru emis de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, însoțit de avizul de exercitare a profesiei, valabil pe anul în curs;
-vechime în muncă necesară ocupării postului: minimum 5 ani.

Calendarul concursului:
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului temporar vacant, respectiv în perioada 18.09.2023-22.09.2023, inclusiv.
a) Selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în data de 25.09.2023.
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în data de 26.09.2023.
b) Proba scrisă va avea loc în data 04.10.2023, ora 10.
c) Interviul va avea loc în data 06.10.2023.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, respectiv www.dgaspcdolj.ro, Secțiunea Recrutare resurse umane – Rezultate concursuri.
Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj din B-dul Nicolae Titulescu, nr.22, municipiul Craiova, jud. Dolj, precum și la numărul de telefon 0251/407009, persoana de contact – Busuiocescu Csilla, inspector, Serviciul resurse umane, organizare, salarizare, camera 3.