medic în specialitatea medicină internă


Spitalul Județean de Urgență Alexandria, judetul Teleorman
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Județean de Urgență Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Libertatii, nr. 1, judetul Teleorman, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic in specialitatea medicina interna
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Sectia Medicala- Ambulatoriu
DURATA TIMPULUI DE LUCRU 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
La concursul pentru postul de medic in specialitatea se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul;
Vechime în domeniul studiilor: fara vechime

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Județean de Urgență Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Libertatii, nr. 1, judetul Teleorman. 02.10.2023, ora 15.30
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 16.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 16.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 17.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 18.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 18.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 19.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 19.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: spitalulalexandria.ro, persoană de contact: Ristache Daniela functia sef serviciu RUNOS avand numarul de telefon 0247/306723