medic dentist


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, jud. Sibiu, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic dentist

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Cabinet Medicina Dentara de Urgenta

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
-Studii: superioare de specialitate
-Vechimea în muncă: nu se solicită
-Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 12.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, jud. Sibiu 26.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 05.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 05.10.2023, ora 15.30
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 15.30
11. Susţinerea probei practice 09.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 09.10.2023, ora 15.30
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 10.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 15.30
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 13.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269/215.050 int. 305, la adresa de e-mail: secretariat@scjus.ro și pe website: www.scjus.ro, persoană de contact: Hususan Corina, având funcția de Referent de specialitate la Serviciul RUNOS.