Medic – 11 posturi


Spitalul Orășenesc Zimnicea, județul Teleorman
Anuntul a expirat

Spitalul Orășenesc Zimnicea, județul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de :

 1. 2 (două) posturi medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Secției Medicină internă;
 2. 1 (un) post medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă, perioadă nedeterminată, cu normă întreaga în cadrul Compartimentului Medicină internă – Cronici;
 3. 1 (un) post medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală, perioadă nedeterminată, cu normă întreaga în cadrul Secției Chirurgie generală;
 4. 1 (un) post medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie-traumatologie, perioadă nedeterminată, cu normă întreaga în cadrul Compartimentului Ortopedie-traumatologie;
 5. 1 (un) post medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie, perioadă nedeterminată, cu normă întreaga în cadrul Compartimentului Pediatrie;
 6. 1 (un) post medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie, perioadă nedeterminată, cu normă întreaga în cadrul Compartimentului Neonatologie;
 7. 1 (un) post medic primar confirmat în specialitatea Radiologie – Imagistică medicală, perioadă nedeterminată, cu normă întreaga în cadrul Laboratorului de Radiologie al spitalului;
 8. 1 (un) post medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie, perioadă nedeterminată, cu normă întreaga în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului – Cabinet Cardiologie;
 9. 1 (un) post medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie, perioadă nedeterminată, cu normă întreaga în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului – Cabinet Neurologie;
 10. 1 (un) post medic de medicină generală cu drept de liberă practică, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Biroului Managementul calității serviciilor de sănătate al spitalului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • se pot prezenta medici cu drept de libera practica si atestat de studii complementare in managementul serviciilor de sanatate eliberat de catre Ministerul Sanatatii. In cazul in care nu detin acest atestat, au obligatia de a-l obtine in termen de maximum un an de la data incadrarii in cadrul structurii de management al calitatii serviciilor de sanitate;
 • sunt exceptati de la detinerea atestatului medicii specialisti sau primari confirmati in specialitatea Sanatate publica si management.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 31 martie 2023, ora 16.00:  termenul limită de depunere a dosarelor
 • conform documentului atașat

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Orășenesc Zimnicea, str. Împăratul Traian, nr. 68-72, județul Teleorman, telefon: 0247/366.995, mobil: 0752/443.808, e-mail: spitalzimnicea@yahoo.com; runoszimnicea@yahoo.com

Document atașat