Mediator scolar


Scoala Gimnaziala SMardioasa
Anuntul a expirat


Anunt


ȘCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDIOASA, organizează concurs de ocupare a 1 post vacant de mediator școlar, pe perioadă nedeterminată:
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
 absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă a oricărei specializări ;
 abilităţi de comunicare, aptitudini în luarea de decizii şi evaluare a situațiilor decriză;
 cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet);
 spirit organizatoric;
 abilităţi de coordonare a echipelor;
 capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
 program de lucru 7,30-15,30 ;
 disponibilitate pentru activitate in afara programului de lucru .
Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Școlii Gimnaziale Smardioasa, persoana de contact Cristea Olimpia, tel. 0760260507, după următorul calendar:
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DATA INTERVAL ORAR
Depunerea dosarelor 12-25 septembrie 2023 08:00-12:00
Selecția dosarelor 26-27 septembrie 2023 08:00-12:00
Afișarea dosarelor admise 27 septembrie 2023 Ora 14:00
Contestații dosare 28 septembrie 2023 08:00-12:00
Soluționarea contestații 29 septembrie 2023 8:00-12:00
Proba scrisă 3 octombrie 2023 09:00-11:00
Afișare rezultate proba scrisă 3 octombrie 2023 14:00
Contestații proba scrisă 3 octombrie 2023 14:00-16:00
Afişare după contestaţii 3 octombrie 2023 Dupa ora 17:00
Proba practică 4 octombrie 2023 09:00-10:00
Afisarea rezultatelor proba practica 4 octombrie 2023 Ora 11:00
Contestații proba practica 4 octombrie 2023 11:00-12:00
Afișarea după contestații 4 octombrie 2023 12:30
Interviul 6 octombrie 2023 10:00-11:00
Afișarea rezultatelor interviu 6 octombrie 2023 Ora 12:30
Depunerea contestațiilor interviu 6 octombrie 2023 12:30-14:00
Afișarea dupa contestatii 6 octombrie 2023 Ora 14:30
Afișarea rezultatelor finale 6 octombrie 2023 Ora 15:00