Mecanic agricol rutierist


Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău
Anuntul a expirat


Anunt


Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu sediul în str. Mesteacănului nr. 23, mun. Buzău, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual în data de 03.10.2023, respectiv:

– mecanic agricol rutierist

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: medii/generale;

2. Perfecționări (specializări): nu este cazul;

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;

5. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): permis categoria Tr.;

6. Vechime: nu este cazul.

Selecţia dosarelor de concurs se realizează în maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor finale se va face în data de 28.09.2023 la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a instituţiei publice organizatorice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor (vezi Anexa III):

26 septembrie 2023 – termenul limită pentru depunerea dosarelor, ora 16:00;

28 septembrie 2023 – afișare rezultate selecție dosare concurs, ora 9:00;

28 septembrie 2023, orele 11:00 – 14:00 – depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs;

28 septembrie 2023, ora 16:00 – afișare rezultate contestații privind rezultatele selecției dosarelor;

03 octombrie 2023 ora 10:00 – proba scrisă;

03 octombrie 2023, ora 12:00 – afișare rezultate proba scrisă;

03 octombrie 2023, orele 13:00 – 14.00 – depunere contestații privind rezultatele probei scrise;

03 octombrie 2023, ora 15:00 – interviu;

04 octombrie 2023, ora 10:00 – afișare rezultate interviu;

04 octombrie 2023, orele 10:00 – 12:00 – depunere contestații privind rezultatele interviului;

04 octombrie 2023 ora 14:00 – afișare rezultat contestații privind rezultatele interviului;

04 octombrie 2023, ora 15:00 – afișare rezultate finale.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la numărul de telefon: 0766/574465, persoană de contact, Moldoveanu Natalia – Șef SRUAS – secretar comisie concurs.