MARINAR


PRIMARIA ORAS CORABIA
Expiră in 2023-09-29


Anunt


DENUMIREA POSTULUI: MARINAR, NIVEL STUDII M/G
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: SERVICIUL CULTURAL
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată.
Conditii specifice: brevet de marinar
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUŢIEI (judeţul Olt, Oraş Corabia, str. Cuza Vodă, nr. 54):

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Oraş Corabia, str. Cuza Vodă, nr. 54 În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anuntului (18.09.2023-29.09.2023)
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.10.2023, ora 10ºº
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 15ºº
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 15ºº
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 15º
7. Susţinerea probei scrise 06.10.2023, ora 10ºº
8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.10.2023, ora 16ºº
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.10.2023, ora 16ºº
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 16ºº
11. Susţinerea interviului 11.10.2023, ora 9ºº
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.10.2023, ora 13ºº
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023, ora 13ºº
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 16ºº
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 16³º
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0249560703-Serviciul Resurse Umane şi la adresa de e-mail: resurseumane@primariacorabia.ro
Persoană de contact: Firoiu Aurelia.
Bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare.