Manager persoană fizică


Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan”, Târgu Frumos, Judeţul Iași
Anuntul a expirat


Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos, organizeazăconcurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, în perioada 30.12.2022 – 20.02.2023, după cum urmează:

Document atașat.

Nr. crt. Activitatea Data
1. Afișarea anunțului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de manager, persoană fizică, al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos, la sediul spitalului, site spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătății.  

30.12.2022

2. Vizitarea spitalului de către candidații interesați 18.01.2023, în intervalul orar 10.00 – 13.00
3. Termen limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 30.01.2023, ora 14.00
4. Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs și afișarea rezultatelor 31.01.2023, ora 14:00
5. Termen limită de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor stabilite în anunțul de concurs 01.02.2023, (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor)ora 14.00
6. Termen de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor verificării dosarelor si data afisarii rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor 03.02.2023
7. Publicarea proiectelor de management depuse de candidați pe pagina web www.spitaltargufrumos.ro, sectiunea Anunturi 09.02.2023
8. Termen limită pentru manifestarea intenției de participare la susținerea proiectului de management a persoanelor interesate, la adresa de e-mail: concursmanagerspitaltgfrumos@gmail.com 10.02.2023
9. Termen limită de transmitere de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea explicită a candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: concursmanagerspitaltgfrumos@gmail.com 10.02.2023, orele 09.00
10. Termen limită de confirmare de către comisia de concurs a intenției de participare la susținerea proiectului de management a persoanelor interesate 13.02.2023, orele 09.00
11. Susținerea publică a proiectului de management 14.02.2023, incepand cu ora 11.00
12. Afisarea rezultatelor probei constând în susținerea publică a proiectului de management 15.02.2023, ora 15.00
13. Termen limită de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor probei constând în susținerea publică a proiectului de management 16.02.2023 (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor)
14. Termen de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor probei constând în susținerea publică a proiectului de management 20.02.2023 (în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor)
15. Data afișării rezultatelor finale ale concursului 20.02.2023, ora 15.00

 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan”, Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 59, Judeţul Iași, telefon: 0232/710.845, 0332/566.861, în intervalul orar 08.30.

Document atașat.