manager economic tribunalul Iași


Curtea de Apel Iași
Anuntul a expirat


Anunt


Funcția publică scoasă la concurs:
– 1 funcție publică de conducere vacantă de manager economic al Tribunalului Iași – Departament Economico Financiar și Administrativ, clasa conducere, Grad II – ID post 392407.
Condiții specifice de participare:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
– studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. 2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023;
– vechime minimă: 7 ani în specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcției publice de conducere;
– să facă dovada deținerii certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform cerințelor obligatorii prevăzute de art. 19 lit. b2 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:
– 06.10.2023, ora 11:00, Curtea de Apel Iași.

Perioada de depunere a dosarelor:
– 05.09.2023 – 25.09.2023.

Perioada selecție dosare de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

ANUNȚUL INTEGRAL, TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA, ATRIBUȚIILE POSTULUI, FORMULARUL DE ÎNSCRIERE SE REGĂSESC AFIȘATE PE PAGINA DE INTERNET ȘI PORTALUL CURȚII DE APEL IAȘI.

Date de contact: Curtea de Apel Iași, Iași, strada Elena Doamna nr. 1A, tel. 0332/403802; funcționar public Ungureanu Antoneta, e-mail aungurea@just.ro; grefier Acostăchioaie Oana Maria, e-mail oana.acostachioaie@just.ro.