MANAGER


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI
Expiră in 2023-10-19


Anunt


Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Floresti, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Floresti aprobat prin Dispozitia primarului comunei Floresti nr.278/18.09.2023, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica.
Concursul se va desfasura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Floresti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.44, judetul Prahova, in perioada 18.09.2023-31.10.2023, in doua etape:
I. Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, care va avea loc in data de 20.10.2023, etapa eliminatorie;
II. II. Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, in data de 27.10.2023, ora 10.00.
Dosarele de inscriere se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Floresti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.44, judetul Prahova, Compartimentul RUNOS, pana la data de 19.10.2023, ora 14.00.