MAGAZINER


Spitalul clinic de boli infecțioase sfânta cuvioasa parascheva galați
Expiră azi


Anunt


Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Magaziner
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Birou Administrativ și relații publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

1. Studii – medii;
2. Vechimea in specialitate cu gestiune minim 1 an ;
3. Document care sa ateste cunostinte operare PC.
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Susţinerea probei scrise : 10.10.2023, ora 10.00
Susţinerea probei interviu: 13.10.2023, ora 10.00
Anunțul de concurs se afișează la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați din str. Traian nr. 393 precum si pe site-ul spitalului http://www. sbigl.ro, secțiunea cariere, unde se publică si tematica /bibliografia de concurs.
Informații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, din Galați str. Traian nr. 393 , tel. 0236344022 interior 122,188.