lucrator mentenanta utilitati


UAT Comuna Musetesti
Anuntul a expirat


Anunt


Uat Comuna Musetesti cu sediul în Musetesti, str. Principala nr. 110, judetul Gorj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: lucrator mentenanta utilitati, post vacant, pe perioadă determinată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0799747032, persoană de contact Dragan Corina, email: contabilitatemusetesti@gmail.co.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: medii;
2. Vechime în munca: 10 ani;
3. Alte condiții: • Permis de conducere: categoria B • Cerinte specifice: seriozitate, pricepere, eficienta, operativitate, flexibilitate, disponibilitate, receptivitate, spitit organizatoric si tact

Bibliografie şi tematică:
1. Constituția României, republicată;
2. Parte a II-a, Titlul III- Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, de la art. 538 la art. 562 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pulica, cu modificările şi completările ulterioare; 6. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

Tematica
1. Constituția Romaniei – integral
2. Parte a II-a, Titlul III- Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, de la art. 538 la art. 562 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .
3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare integral;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare integral;
5. Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pulica, cu modificările şi completările ulterioare integral
6. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca integral;

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 7 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 26 septembrie 2023 16.00
selectia dosarelor 27 septembrie 2023 12.00
afișarea selecției dosarelor 27 septembrie 2023 16.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 28 septembrie 2023 16.00
afișarea rezultatelor la contestații 29 septembrie 2023 8.30
proba scrisă 4 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 4 octombrie 2023 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 5 octombrie 2023 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 6 octombrie 2023 10.00
interviul 6 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 6 octombrie 2023 14.00
termen limită contestații la proba de interviu 9 octombrie 2023 16.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 10 octombrie 2023 16.00
afișarea REZULTAT FINAL 11 octombrie 2023 10.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.