limba ucraineana , 1 normă, post vacant, pe perioadă determinată de 1 an


Scoala Gimnaziala Crasna Viseului, județul Maramures
Anuntul a expirat


Anunt


limba ucraineana , 1 normă, post vacant, pe perioadă determinată de 1 an, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1.Studii de specialitate: superioare/medii
2. Vechime: nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 19.09.2023-25.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 26.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.10.2023 , ora 12.00
– proba orala în data de 03.10.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba orala: 03.10.2023, ora: 14:00
– afişarea rezultatelor finale: 05.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 04.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 04.10.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.
– Afișarea rezultatelor finale : 05.10.2023, ora 12:00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Scoala Gimnaziala Crasna Viseului, cu sediul în Crasna Viseului , strada Podirei nr. 57 , județul Maramures, compartimentul secretariat, tel.0754826618, persoana de contact Dutciuc Natalca, email: scoalacrasna_viselui@yahoo.com