lector de limba română


institutul Limbii române
Anuntul a expirat


Anunt


Institutul Limbii Române scoate la concurs următoarele posturi de lector de limba română din statul de funcții al lectorilor I.L.R. la:

1. Universitatea din Chile, Republica Chile, poziția 19
2. Universitatea de Stat din Arizona, Statele Unite ale Americii, poziția 56

Perioada: determinată, pentru anul universitar 2023/2024, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 3 ani universitari.

Cerințe generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice, titulare într-o instituţie/ unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, cu o vechime la catedră de minimum 2 ani.

Cerințe specifice:

Poziția 19 Universitatea din Chile, Republica Chile
licență în filologie / științe umaniste
doctorat în științe filologice (temă de cercetare din domeniul limbii române, lingivistică aplicată sau literatură română)
experiență în predarea limbii române
cunoașterea limbii spaniole (minim B1)

Poziția 56 Universitatea de Stat din Arizona, Statele Unite ale Americii
doctorat în filologie (lingvistică sau studii interculturale)
experiență în predarea limbii române ca limbă străină
experiență de predare la nivel universitar
cunoașterea limbii engleze (C1-C2)
competențe digitale (e-learning)

Calendarul concursului:
Proba I – Evaluarea dosarelor de concurs
a. depunerea dosarelor în format tipărit şi electronic (CD sau DVD, sau stick), la sediul Institutului Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat – data limită: 29.09.2023, ora 12.00
b. evaluare dosare și afișare rezultate: 03.10.2023
c. depunerea contestațiilor: 04.10.2023
d. afișarea rezultatelor după contestații: 05.10.2023
Proba a II-a- Interviu
a. susținerea interviului: 11.10.2023
b. afișarea rezultatelor: 11.10.2023
c. depunerea contestațiilor 12.10.2023
Afișarea rezultatelor finale: 13.10.2023

Afişarea rezultatelor: www.ilr.ro.
Relaţii suplimentare: Institutul Limbii Române, Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, CP 012271; telefon 021/3110631; e-mail: resurseumane@ilr.ro.